Skip to content

‘Goede afspraken maken goede vrienden’.

Bescherming en verzorging van huid en haar is de missie van Lanouk. Bescherming door het aanbieden van natuurlijke verzorgingsproducten.

Wij werken zoveel mogelijk met betrouwbare en gecertificeerde producenten van natuurlijke verzorgingsproducten. Wij streven er altijd naar uw bestelling zo snel mogelijk in goede staat aan u te leveren.

In de algemene voorwaarden staat uitgelegd hoe wij in voorkomende situaties zullen handelen.

Heeft u vragen over de samenwerking met Lanouk die niet beantwoord worden in de ‘Algemene voorwaarden’ dan kunt u ons een email sturen via onze contactpagina .

Wij zullen ons best doen uw vragen of opmerkingen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Ondernemingsgegevens (“Lanouk”)

De Lanouk website en webshop zijn eigendom van:

Vandenberg Consultancy G.C.V.

Rusthuisstraat 28
1910 Kampenhout
België
BTW BE 0672.431.516

Rekeningnummer:

Argenta:
IBAN: BE82 9731 7296 4168
BIC:ARSPBE22

mail: zie onze  contactpagina
web: www.Lanouk.be

Bestelling via homeparty

U heeft het recht aan Lanouk mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van het product. Dit indien het product is besteld tijdens een door een gastvrouw georganiseerde homeparty voor Lanouk producten.

Toepasselijke bepalingen en voorwaarden

De volgende bepalingen en algemene of gebruikers voorwaarden (verder in dit artikel genoemd de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Lanouk webshop geplaatst worden. Door de bestelling van producten op de Lanouk webshop aanvaardt u deze Voorwaarden.

Lanouk behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijs

Alle prijzen op de Lanouk webshop zijn uitgedrukt in euro, inclusief 21% BTW (België) en exclusief de eventuele kosten voor verzending en betaling.

In de Leveringsovereenkomst staan meer gedetailleerde informatie betreffende de verzendingen.

Verkoopsovereenkomst

Voordat tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen dat u akkoord gaat met deze algemene Voorwaarden.

Aankopen via de Lanouk webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes werd verwerkt en dat de betaling ontvangen is. Als nieuwe klant hebt u de mogelijkheid tijdens de bestelling automatisch een account voor u aan te laten maken. Als u inlogt met de ontvangen unieke account login en paswoord dan kan u uw bestelling opvolgen. Tevens wordt uw bestelling bewaard zodat u deze informatie steeds ter beschikking heeft voor een eventuele volgende bestelling.

Betaling

Betaling is mogelijk:

 • via Sisow met:
  • Ideal  (Nederland)
  • Mister Cash  (België)
 • via overschrijving.

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kostprijs van het product van uw rekening gedebiteerd.

Verzending

Lanouk werkt samen met BPost en PostNL. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling via de Lanouk webshop.

De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en LANOUK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.

Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de LANOUK website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld worden, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst (zie hieronder).

LANOUK is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid. Om de nieuwste producten, geproduceerd met de meest actuele kennis, zo snel mogelijk te kunnen aanbieden zullen wij soms genoodzaakt zijn bepaalde andere producten uit het assortiment te nemen. Neem contact met ons op indien het u niet duidelijk is wat een goede vervanging kan zijn van het product wat wij niet meer aanbieden. Het kan gebeuren dat een artikel wat nog op de webshop staat niet meer voorradig is of nog binnen moet komen. Indien de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

LANOUK is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Veiligheid producten

Lanouk levert natuurlijke cosmetische producten die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

 • 98% natuurlijk, met een minimum aan synthetische, chemische stoffen in de ingrediëntenlijst (de potentieel meest schadelijke zijn niet aanwezig!)
 • Zijn dermatologisch getest en dus veilig in gebruik.

Lanouk neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de producten die zij levert, maar is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel directe, incidentele of bestraffende schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om informatie juist te gebruiken, zoals vermeld op https://www.lanouk.be.

Informatie over de ingrediënten gebruikt in cosmetische producten die op deze website voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een cosmetisch product of ingrediënt. Als u vragen hebt over uw gebruik van een cosmetisch product, raadpleeg dan de informatie die op het product staat en/of raadpleeg een arts. Gebruik de cosmetische producten, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Altijd oogcontact vermijden, alsook inslikken en gebruik op zeer jonge baby’s of zwangere vrouwen, tenzij specifiek vermeld.

Allergieën

Natuurlijke producten bevatten (soms) een hoog niveau van essentiële oliën of andere krachtige ingrediënten die kunnen leiden tot allergische reactie(s). Gebruik een product met zorg en volgens de aankondiging. Als u gemakkelijk reageert op bepaalde stoffen lees dan de bijsluiter extra zorgvuldig alvorens het product te gebruiken. Bij een zeer gevoelige huid raden wij u aan een dermatoloog te raadplegen voor gebruik.
Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen: info@Lanouk.be.

Informatie op de website

Een tekst, lijst, foto, product aangekondigd op deze website kan technische of inhoudelijke onjuistheden of typefouten bevatten. Deze informatie is periodiek onderhevig aan verandering. Lanouk en / of derden (webmaster, auteurs) kunnen op elk moment veranderingen aanbrengen aan deze website. Neem geen belangrijke beslissingen op basis van gegevens uit deze website. Raadpleeg een bevoegde beroepsorganisatie voor specifiek advies, aangepast aan uw situatie. Sommige landen of sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Indien u niet akkoord gaat met alles of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de voorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie stoppen met het gebruik van deze website.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Lanouk en haar respectieve activiteiten. Hoewel Lanouk zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Lanouk niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel.

Website toegang

Lanouk streeft naar een optimale toegang en werking van de website en webshop. Echter Lanouk kan niet garanderen dat de website en -shop ten allen tijde toegankelijk zijn of dat er nooit een storing zal optreden op de website of -shop waardoor de website en -shop tijdelijk niet meer beschikbaar zullen zijn. Ook kan Lanouk de mogelijkheid niet uitsluiten dat er tijdens het gebruik van de website en of webshop een storing optreedt.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van LANOUK. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat echter over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LANOUK te wijzen.

Garantie

Indien de door LANOUK geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, dan zal LANOUK, binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet, de goederen vervangen door een gelijk of een gelijkwaardig product (indien het niet mogelijk is de goederen te vervangen). Indien Lanouk geen gelijk of gelijkwaardig product kan aanbieden zullen de reeds betaalde kosten voor het product worden terugbetaald. LANOUK wordt dan eigenaar van het vervangen goed.

Herroepingsrecht

U heeft het recht aan LANOUK mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Wenst u gebruik te maken van uw recht om van uw aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van uw goederen schriftelijk van in kennis stellen op volgend adres: Rusthuisstraat 28, 1910, België. Na ontvangst van de instructies van Lanouk over hoe de goederen terug te sturen, dient u de goederen binnen de 14 kalenderdagdagen, op uw kosten, terug te bezorgen aan LANOUK, op volgend adres: Rusthuisstraat 28, 1910 ,Kampenhout, België. Als de procedure in goede orde verloopt zal Lanouk u de oorspronkelijke leveringskosten terug betalen en bent u dus enkel gehouden aan de betaling van de kosten van de retour zending.

Het product mag uitgeprobeerd worden. Echter niet meer dan noodzakelijk is om vast te stellen dat het voor u persoonlijk niet bruikbaar is. Dat betekent dat het product nog minstens 80% van de oorspronkelijk inhoud dient te bevatten. Ook dienen de toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, bij het product in de verpakking mee terug gestuurd te worden.

Privacy statement & policy

LANOUK draagt zorg voor uw privacy wanneer u de LANOUK web shop bezoekt of een bestelling plaatst, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder (de “LANOUK Privacy Policy”) en met de toepasselijke Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de LANOUK website of web shop, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze LANOUK Privacy Policy.

Wanneer u een bestelling plaatst via de LANOUK web shop, vraagt LANOUK u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres (straatnaam en huis en/of bus nummer, Woonplaats, Land)

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u zo snel mogelijk de gevraagde producten of informatie te bezorgen. Daarnaast willen wij u regelmatig op de hoogte houden van onze nieuwste producten of diensten. Voor zover u Lanouk daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing via e-mail (nieuwsbrief). Indien u achteraf zou beslissen dat u dergelijke e-mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich van de distributielijst laten schrappen door de “uitschrijf”-link in de e-mail aan te klikken.

Uw persoonsgegevens kan u steeds bij ons opvragen en indien nodig verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen door contact op te nemen met LANOUK op het volgende adres: Rusthuisstraat 28, 1910, Kampenhout, België of door een e-mail te sturen naar info@lanouk.be.

Door persoonsgegevens te verstrekken via de LANOUK website of web shop, geeft u LANOUK de toestemming om deze informatie te delen met haar in Europa gevestigde zustervennootschappen of filialen. LANOUK zal uw persoonsgegevens enkel aan deze personen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

Overmacht

LANOUK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, Goddelijke tussenkomst, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het LANOUK-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van LANOUK om.

Klachten & LANOUK klantendienst

Elk gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 30 kalenderdagen na de vaststelling ervan worden gemeld aan Lanouk via onze contactpagina.

Per post kan dit op het volgende adres:Lanouk, Rusthuisstraat 28, 1910, Kampenhout, België.

Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Dat LANOUK de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat LANOUK afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden.

Bewijs

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Back To Top