Skip to content

LANOUK draagt zorg voor uw privacy wanneer u de LANOUK web shop bezoekt of een bestelling plaatst, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder (de “LANOUK Privacy Policy”) en met de toepasselijke Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de LANOUK website of web shop, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze LANOUK Privacy Policy.

Wanneer u een bestelling plaatst via de LANOUK web shop, vraagt LANOUK u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

• Naam
• Voornaam
• e-mail adres
• Telefoonnummer
• Adres (straatnaam en huis en/of bus nummer, Woonplaats, Land)

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u zo snel mogelijk de gevraagde producten of informatie te bezorgen.
Uw persoonsgegevens kan u steeds bij ons opvragen en indien nodig verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen door contact op te nemen met LANOUK op het volgende adres: Rusthuisstraat 28, 1910, Kampenhout, België of door een e-mail te sturen naar info@lanouk.be.

Door persoonsgegevens te verstrekken via de LANOUK website of web shop, geeft u LANOUK de toestemming om deze informatie te delen met haar in Europa gevestigde zustervennootschappen of filialen.
LANOUK zal uw persoonsgegevens enkel aan deze personen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

Back To Top